VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC BELL ĐỨC

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC BELL ĐỨC

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực dược, thực phẩm và hoá mỹ phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.

Triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu trong lĩnh lực dược, thực phẩm và hoá mỹ phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.

Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh lực dược, thực phẩm và hoá mỹ phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.

01

Mục tiêu ngắn hạn

  • Chúng tôi tận tâm hơn bao giờ hết đối với việc nghiên cứu và phát triển công nghệ để sản xuất các sản phẩm dược, thực phẩm và hóa mỹ phẩm từ dược liệu, và biến chúng thành hiện thực tại thị trường Việt Nam. Điều quan trọng không chỉ đơn thuần là đạt được tiêu chuẩn quốc tế trong quy trình sản xuất và quản lý chất lượng, mà còn là sự cống hiến trong việc tối ưu hóa dây chuyền sản xuất để đảm bảo rằng mọi sản phẩm mang trong mình chất lượng và sự xuất sắc.
  • Chúng tôi không chỉ đặt tầm mắt vào thị trường Việt Nam, mà còn nghiên cứu một cách sâu rộng về thị trường sản phẩm có nguồn gốc dược liệu trên toàn thế giới. Tất cả những nỗ lực này được tổng hợp và báo cáo, tạo nên những bước đi quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm dược liệu với tầm quan trọng và giá trị vượt trội.

02

Mục tiêu dài hạn

  • Mục tiêu lâu dài của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Dược Bell Đức thành ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ. Chúng tôi hướng tới việc trở thành một trung tâm uy tín, là nguồn cung cấp giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dược, hóa mỹ phẩm, và thực phẩm tại Việt Nam.
  • Chúng tôi quyết tâm cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài, chứng minh sức mạnh của nền công nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Hơn nữa, chúng tôi sẽ dẫn đầu trong việc nghiên cứu và cung cấp sản phẩm, nguyên liệu chất lượng để phục vụ cho các ngành công nghiệp dược học, hóa mỹ phẩm, và thực phẩm, là nguồn động viên không ngừng đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp Việt Nam.

03

Phương hướng hoạt động ngắn hạn

  • Trong giai đoạn ngắn hạn, chúng tôi đặt tầm mắt vào việc hoàn thiện dây chuyền sản xuất các sản phẩm dược, hóa mỹ phẩm, và thực phẩm từ dược liệu, để đảm bảo rằng mọi sản phẩm được tạo ra với chất lượng tối ưu và khả năng cạnh tranh.
  • Chúng tôi sẽ tổ chức các hội thảo quan trọng, nơi chúng tôi giới thiệu sản phẩm và công nghệ sản xuất cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu. Điều này giúp tạo cầu nối mạnh mẽ giữa ngành công nghiệp và khoa học, đảm bảo rằng sự tiến bộ của chúng tôi đáp ứng sự cần thiết của thị trường.
  • Chúng tôi cũng hạ quyết tâm để phát triển sản phẩm đầu tiên có nguồn gốc dược liệu, một bước đánh dấu sự tạo lập và sáng tạo trong ngành, giúp nâng cao giá trị và uy tín của sản phẩm của Viện.

04

Phương hướng hoạt động dài hạn

  • Chúng tôi đặt mục tiêu cao hơn trong việc phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Dược Bell Đức thành một trung tâm nghiên cứu và tư vấn hàng đầu, chuyên sâu về công nghệ sản xuất các sản phẩm dược, hóa mỹ phẩm và thực phẩm từ dược liệu. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, mà còn chú trọng vào quá trình bào chế, thử nghiệm và phát triển liên tục của sản phẩm.
  • Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp đáng tin cậy để nâng cao chất lượng của sản phẩm, từ quy trình sản xuất đến sản phẩm cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ không ngừng sáng tạo và phát triển sản phẩm mới, đáp ứng đa dạng và đầy đủ nhu cầu của thị trường nghiên cứu, đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp và nâng cao uy tín của nguồn hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế.